27 mar 2014

135. Take care of the one that holds your hand when it's cold. Kam anzo I know that you know

Imany - Take Care | Troszcz się o tego kto trzyma twoją rękę gdy jest zimno. Kocham się wiem, że to wiesz.

KOCHAM TĄ PIOSENKĘ!!
Udało mi się zrobić 2 nagłówki

W przygotowaniu notki pomogły autorki blogów (w podanej kolejności):

2 komentarze:

Netka Sidereum Graphics
Hanchesteria and Netka